Termeni și conditii de utilizare

Acești Termeni și Condiții de utilizare se aplică utilizării site-ului web www.thermacare.ro („site-ul web”). Site-ul web este proprietatea ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA S.R.L., având sediul social în BUCURESTI, str. Dr. Carol Davila, nr. 9, sector 5, cod fiscal RO27723506 (“Societatea”). Prin utilizarea și navigarea pe Site-ul web sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții de utilizare; dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu folosiți și să nu navigați în Web-site.

 1. Accesul și consultarea Site-ului web sunt supuse următorilor Termeni și Condiții de utilizare precum și reglementărilor în vigoare. Prin urmare, accesarea și consultarea acestui Site-web implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții de utilizare stabilite în prezentul document precum și ineficiența și invaliditatea oricărui alt acord intervenit între vizitator și Companie.
 2. Site-ul web conține informații referitoare la sectoarele terapeutice în care își desfășoară activitatea Societatea și celelalte companii ale Grupului Angelini. Aceste informații nu sunt menite să ofere sfaturi legate de sănătate. Fără excepție, nimic din conținutul acestui Site-web nu ar trebui să înlocuiască sfaturile medicale, vizitele medicale sau recomandările profesioniștilor din domeniul sănătății. Vizitatorul este sfătuit să consulte un medicul atunci când are nevoie de un diagnostic și pentru informații privind cele mai potrivite tratamente.
 3. Informațiile și conținutul acestui Site-web nu constituie o ofertă sau o solicitare de cumpărare, furnizare sau tranzacționare sau pentru realizarea oricărei alte tranzacții.
 4. Deși Societatea se străduiește să posteze informații corecte și actualizate pe Site-ul web, nu poate oferi nicio garanție cu privire la acuratețea și corectitudinea conținutul Site-ului web, și care trebuie evaluat în mod adecvat de către vizitator cu ocazia fiecărei accesări. Prin urmare, Societatea nu va avea nicio responsabilitate de niciun fel în ceea ce privește utilizarea Site-ului web și a conținutului acestuia. În special, Societatea nu va fi responsabilă pentru deficiențele apărute in ceea ce privește acuratețea, actualizarea, exhaustivitatea, adecvarea informațiilor conținute de Site-ul web și nici pentru orice daune sau viruși care ar putea afecta echipamentul IT sau alte proprietăți ale vizitatorului ca rezultat al accesării, utilizării sau navigării pe Site-ul web sau al descărcării de materiale, date, texte, imagini, videoclipuri sau materiale audio de pe Site-ul web. Societatea își rezervă dreptul de a întrerupe sau suspenda funcționarea Site-ului web în orice moment, fără ca acest fapt să implice vreo răspundere, indiferent dacă acesta are loc ca urmare a unor acțiuni sau omisiuni ale Societății sau ale unor terți.
 5. Informațiile conținute pe Site-ul web pot conține erori tehnice sau tipografice. Societatea își rezervă dreptul ca în orice moment și fără notificare prealabilă sa facă modificări, corecții și sa aducă îmbunătățiri la informațiile menționate anterior și la produsele și programele descrise în acesta.
 6. Site-ul web poate conține, de asemenea, link-uri către alte site-uri web ale unor terți, considerate a fi de interes pentru vizitator. Accesând link-ul către acele site-uri web, vizitatorul părăsește site-ul Societății din proprie inițiativă și fără nicio obligație din partea Societății.
 7. Societatea nu garantează conținutul niciunui alt site web pe care vizitatorul îl poate accesa de pe acest site web. Atunci când vizitatorul accesează un site web extern, acesta recunoaște și acceptă că acest Site web este independent de Societate și că Societatea nu are control asupra conținutului său. Un link către un site web extern nu înseamnă că Societatea aprobă sau acceptă vreo responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea unui astfel de site web. Un link către un site web extern nu înseamnă că Societatea aprobă sau acceptă orice responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea unui astfel de site web.
 8. Descărcarea, afișarea și tipărirea informațiilor de pe acest site web este permisă numai pentru uz personal. Orice utilizare a conținutului acestui site web în scopuri non-personale sau comerciale este permisă doar cu aprobarea prealabilă scrisă a Societății.
 9. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice material conținut pe Site-ul web, sunt considerate a fi protejate de legislația din materia drepturilor de autor și pot fi utilizate, cu excepția situației în care există un acord al Societății, numai în conformitate cu acești Termeni și Condiții de utilizare și cu cele specificate în textele de pe Site-ul web. Societatea nu oferă nicio garanție pentru orice posibilă încălcare a oricăror drepturi ale terților realizată de către vizitatori / utilizatori ca urmare a utilizării neconforme a materialului conținut pe Site-ul web.
 10. Este interzisă disocierea părților sau secțiunilor acestui Site web și / sau încorporarea lor în alte site-uri ale unor terți din afara Societății.
 11. Vizitatorul site-ului nu are dreptul de a exploata in scop comercial materialul conținut de Site-ul web, indiferent că se referă la mărci, brevete, tehnologii, produse, procese sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală ale Societății și / sau terților menționați pe Site-ul web.
 12. Vizitatorilor le este interzis să posteze mesaje care sunt defăimătoare, obscene, calomnioase sau contrare în orice alt mod oricărei prevederi legale aplicabile. Deși Societatea verifică și controlează periodic materialele și conținutul de pe Site-ul web, nu are nicio responsabilitate pentru acestea. Societatea va coopera cu autoritățile prin luarea promptă a măsurilor de identificare a celor care comit acte ilegale prin trimiterea de materiale către Site-ul web. Prin urmare, orice mesaje defăimătoare, jignitoare, calomnioase și orice expresie care este vulgară, banală, ofensatoare și/sau în orice caz contrară decenței obișnuite vor fi supuse cenzurii.
 13. În cazul în care Societatea detectează o încălcare a acestor Termeni și Condiții de utilizare a Site-ului web, aceasta își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune corectivă, fără nicio notificare prealabilă, inclusiv excluderea vizitatorului / utilizatorului de la accesul la Site-ul web și la serviciile sale, eliminarea oricărui material introdus pe site de către vizitatorul / utilizatorul respectiv, fără a accepta nicio responsabilitate în acest sens.
 14. Vizitatorul se obligă să protejeze Societatea împotriva oricăror pretenții, daune, răspunderi, proceduri legale și orice alte consecințe vătămătoare care rezultă din utilizarea necorespunzătoare de către vizitator a serviciilor și instrumentelor Site-ului web, precum și din încălcarea drepturilor de autor asupra conținutului Site-ului web.
 15. Societatea își rezervă dreptul de a revizui acești Termeni și Condiții de utilizare prin actualizări periodice. Deoarece aceste revizuiri sunt obligatorii pentru vizitatorii Site-ului web, aceștia din urmă sunt sfătuiți să consulte periodic această pagină pentru a se familiariza cu actualizările.
 16. Acești Termeni și Condiții de utilizare sunt reglementați de legea română.